A/B Hillerødgård

Vi har udført rådgivning i forbindelse med renovering af ejendommens tag, herunder:

  • Opretning af samtlige spær samt opbygning af ny tagfod

  • Undertag, isolering, lægter, og teglsten

  • Udbedring af gulve på spidsloft

  • Renovering af skorstene

  • Vindskeder

  • Zinkafdækninger
  • Tagrender og nedløb
  • Duesikring