A/B Søndermarksvænget

Projektet omfatter forbedring af ventilering i ejendommens tage i alle 6 blokke. Dette opnås ved at indbygge ventilations spalte ved tagfod samt rygning/kip, samt ved at indbygge skot der sikrer fornøden afstand mellem tagbelægning og isolering.

I samme omgang renoveres loftisolering, gangbroer, aftrækshætter og faldstammeudluftninger, defekte tagplader og rygnings- og gratplader mv.

Entreprisesum: ca. kr. 800.000 ekskl. moms.